administrativan


administrativan
adj administrative, clerical, record-keeping, paper-work; sl: pencil--pushing, pen-pushing (-birokratski) I -ni službenik (osoblje) clerical worker(s) itd. -administrativac; skratiti -ni postupak coll cut (through the) red tape; -ni aparat administrative
* * *
• administrative

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • administrativan — ȁdministratīvan prid. <odr. vnī> DEFINICIJA koji ima svojstva administrative SINTAGMA administrativna zabrana ukidanje nekih prava, zabrana nekih aktivnosti; nije ozakonjena, ali je pismeno proglašena; administrativne cijene cijene koje… …   Hrvatski jezični portal

  • administrativno — ȁdministratīvno pril. DEFINICIJA na administrativan način, putem administracije ETIMOLOGIJA vidi administracija …   Hrvatski jezični portal